DSCN4408Benefičný koncert pre naše zariadenie - Nedeľné popoludnie  v kultúrnom dome obecného úradu bolo venované benefícií „Kvapka pomoci“. Dobrovoľné vstupné bolo venované pre naše zariadenia na zakúpenie germicidného žiariča.

Touto cestou chceme poďakovať pánu starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí rozhodli, že benefičný koncert bude pre naše zariadenie. Ďakujeme pani Božke Starečkovej, ktorá mala na starosti celú organizáciu vystúpenia a zároveň bola aj moderátorkou podujatia. Veľké ďakujem patrí všetkým účinkujúcim od najmenších až po tých najstarších, ktorí bez nároku na odmenu potešili všetkých prítomných svojím spevom a hrou na hudobné nástroje. Všetkým, ktorí prišli a venovali akúkoľvek hotovosť, pretože sa hovorí „Kto obdarúva iného, robí radosť sebe“  z celého srdca ĎAKUJEME.