DSCN4474„Kvíz“ - Pani Kocifajová Mária pripravila na dnešný deň kvízové otázky so všeobecným zameraním. Klienti boli rozdelení do troch družstiev. Vedúci družstva zapisovali odpovede, ktoré boli vyhodnocované a každé družstvo bolo odmenené sladkou odmenou. Klienti poňali celý kvíz veľmi pozitívne a zistili sme, že majú veľa vedomosti, ktoré využili pri odpovedaní na otázky. Bolo to prospešne využité predpoludnie. Za prípravu kvízu ďakujeme pani Márií Kocifajovej.