DSCN0779Klub dôchodcov“ - Členovia klubu dôchodcov a zväzu telesne postihnutých pozvali našich klientov na spoločné posedenie pri príležitosti 30. výročia založenia. Bolo to veľmi milé stretnutie rovesníkov, ktoré bolo obohatené spevom, hrou na hudobné nástroje a občerstvením Touto cestou sa chceme poďakovať členom menovaných organizácií za srdečne pozvanie a spestrenie všedných dni našich klientov.