DSCN1022Augustová ergoterapia - Naši seniori  aj letné dni vypĺňali prácou s papierom, prírodným materiálom a vytvárali zaujímavé dekorácie, ktoré budú skrášľovať naše zariadenie. Za zapájanie sa do celkového diania v zariadení im  ďakujeme.