DSCN1054Jubilea - Ani v letnom období nezabúdame na našich seniorov a pri príležitosti ich sviatku im urobíme radosť malou sladkosťou. V mesiaci august sme mali aj jubilanta pána Hrbáčika.