DSCN1037Športové hry - Členovia klubu dôchodcov a zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Obce Zborov nad Bystricou pozvali našich seniorov na športové hry. Celé popoludnie sa nieslo v znamení súťaženia a družných rozhovorov. Bolo to veľmi pekne strávené popoludnie. Za pozvanie a pohostenie touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie pripravili.