DSCN1094„Rehabilitácia“ - Taktiež ako v iných mesiacoch, ani v októbri sme nezabúdali na rehabilitáciu našich seniorov. Rehabilitovať pomáhali zdravotno- ošetrovateľskému úseku aj sociálne pracovníčky  a študentky Zdravotnej školy Frantička z Asisi z Čadce, ktoré sú v našom zariadení na praxi. Za ich obetavý prístup im patrí naše poďakovanie