IMG 0354

Precvičovanie motoriky - Klienti pomocou urobených pomôcok precvičujú pravidelne jemnú motoriku rúk.