IMG 0381

,, Fašiangy, turice, Veľká noc ide...“ - Fašiangové predpoludnie nám prišli spríjemniť p. Roman Švec hrou na heligónke a pán Peter Csambal hrou na husliach.

Rozospievali našich seniorov a pripomenuli im ich mladosť, kedy fašiangy znamenali radosť a veselosť. Ľudová pieseň sa niesla celým zariadením a rozveselila všetkých klientov. V mene našich seniorov im chceme poďakovať, že v čase svojho voľna prišli medzi nás a vniesli radosť do všedného dňa.