07s92017img 49 1Ďakovný list - V článku nižšie si môžete prečítať ďakovný list, ktorý nás veľmi potešil a sme nesmierne radi, že naša práca je ocenená. Ďakujeme.