OZNAM   - ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou v súčasnosti disponuje s voľnými miestami v dennom stacionári, preto si Vás dovoľujeme informovať o možnostiach, ktoré by ste mohli využiť práve Vy, či Vaši blízky. Naše zariadenie ponúka denný stacionár pre seniorov, ktorí žijú v rodinách s pracovne vyťaženými členmi rodiny, ktorí im nedokážu poskytnúť celodennú starostlivosť, ako aj pre seniorov, ktorí žijú sami a radi si vyplnia svoj voľný čas medzi nami.

V dennom stacionári poskytujeme svoje sociálne služby v pondelok až piatok v čase od 7:00 do 17:00.

Služby denného stacionára poskytujeme v príjemnom prostredí ZpS Harmónia, v kruhu svojich rovesníkov, kde si môžete v kľude vypiť kávičku, porozprávať sa, venovať sa svojim záľubám a záujmom alebo len tak relaxovať. Zároveň  svojim klientom ponúkame  sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie v našej jedálni, rozvoj pracovných zručnosti, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, udržiavanie fyzickej aktivity, udržiavanie psychickej aktivity a kontakt so spoločenským prostredím. Komfort klientov zabezpečuje tím odborných zamestnancov, ktorí svojim profesionálnym prístupom pomáha a stará sa o fyzickú a psychickú pohodu seniorov ZpS.

Milí seniori a rodinný príslušníci seniorov, ak máte záujem o bližšie informácie ohľadom poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári neváhajte a kontaktujte  nás.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na t. č. 041 230 40 82 alebo osobne

na sociálnom úseku ZpS Harmónia v Zborove nad Bystricou č. 201.