Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev v ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou podľa COVID automatu

                                         v súlade s SDPT SARS-COV-2.

Vzhľadom na momentálnu situáciu a potrebu eliminovania rizík šírenia nákazy COVID 19, ZpS Harmónia v súlade s usmerneniami MPSVaR SR upresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb.

Návšteva je povinná sa preukázať pri vstupe do zariadenia (monitoring):
• Potvrdením o kompletnom zaočkovaní (status plne zaočkovanej osoby);
• Alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19                   

                            (platného 180 dní od prekonania ochorenia);  
• Alebo potvrdenie o negatívnom výsledku AG testu alebo PCR testu.

Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, 72 hodín pri PCR teste.

Plne zaočkovaná osoba znamená:
• očkovanie osoby najmenej 14 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov po aplikácii druhej očkovacej dávky

proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
• očkovanie osoby najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej očkovacej dávky

proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
• Očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii očkovacej dávky

proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná

v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 

ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou umožňuje návštevám testovanie AG testom zdarma a to nasledovne:

Utorok  – od 12:30 hod. do 13:30 hod.
Štvrtok – od 12:30 hod. do 13:30 hod.
Piatok   – od 10:30 hod. do 11:00 hod.

Na Vaše vyžiadanie Vám vystavíme potvrdenie o vykonaní AG testu vydaného výlučne pre účely návštevy v našom zariadení.

 

                                                         Odporúčaný čas návštev v ZpS Harmónia:
                                                                            Od 12:30 do 15:00 hod.

  

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemne strávený čas návštevy s našimi prijímateľmi sociálnych služieb.

 

                                                                                                          PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                               štatutárny zástupca ZpS Harmónia


V Zborove nad Bystricou, 02.09.2021