IMG 3562

Spoločná modlitba - Spoločné modlitby v našej kaplnke dodávajú silu prekonávať izolovanosť klientov.