pdfEkonomický oprávnené náklady 2017        
pdfEkonomický oprávnené náklady 2018        
         

 

a) Cenník služieb poskytovaných prostredníctvom celoročnej formy pobytu

v ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou

Platný od 01.07.2021

Služba                                                                                        

Prepočet                                                                

Sadzba za deň                                                                          

Sadzba za mesiac  (30 dní)                                       

Ubytovanie

 

0,30/m2                                                                                      

                                                                            

Príplatok nad 10 m2 pri 1 lôžkovej

 

1,10 €

 

Príplatok nad 8 m2 pri 2 lôžkovej

 

0,90 €

 
       

1 lôžková (rozloha 12,7 m2)

(0,3*12,7+1,10)*30

 

147,30 €

2 lôžková (rozloha 17 m2 z čoho na 1 klienta pripadá 8,5 m2)

(0,3*8,5+0,9)*30

 

103,50 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za mesiac (30dní)

strava

     

racionálna

 

6,80 €

204 €

diabetická

 

7,70 €

231 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za mesiac (30dní)

Úschova

 

0,10 €

3,00 €

Upratovanie

 

0,60 €

18 €

Pranie

 

0,30 €

9 €

Žehlenie

 

0,20 €

6 €

Doprovod

neobmedzene počas 1 dňa

10 €

 

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za mesiac - paušál

TV MINI balík  (40slovenských a českých programov)

   

5,30 €

TV Basic balík (60 programov)

   

10,80 €

Rýchl. Kanvica

   

3,00 €

Iný elektr.

   

2,00 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za mesiac (30dní)

Suma úhrad za pomoc pri odkázanosti

     

VI. Stupeň

 

2,10

63,00 €

V. stupeň

 

1,60

48,00 €

IV. Stupeň

 

1,30

39,00 €

 

Cena celkom                                                                                       

 

Racionálna strava

Sadzba za mesiac (30dní)                                                    

Diabetická strava

Sadzba za mesiac (30dní)

1 lôžková izba

                                                                                                                                                                                                                                         

VI. stupeň

 

452,60 €

479,60 €

V. stupeň

 

437,60 €

464,60 €

IV. stupeň

 

428,60 €

455,60 €

2 lôžková izba

     

VI. stupeň

 

406,15 €

433,15 €

V. stupeň

 

391,15 €

418,15 €

IV. stupeň

 

382,15 €

409,15 €

       

DOPROVOD klienta 

10 €/ 1x

   

 

 

b) Cenník služieb poskytovaných v dennom stacionári

ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou

Platný od 01.07.2021

 

DENNÝ STACIONÁR                                                           

Služba                                                                                                                                                                                  

Sadzba za mesiac                                                                    

Sadzba za deň                                                                         

POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

   

III. – VI. stupeň odkázanosti                                                                                                                                                               

 20 €

 

III. - VI. stupeň odkázanosti po úľave podľa § 9 článku 2 ods. 5 VZN č. 01/2021

 1 až 19 €  

Ďalšie činnosti

 

 1 €

STRAVA

 RACIO STRAVA  DIA STRAVA

raňajky

 0,88 €

0,90 €

desiata

 0,53 €

0,55 €

obed

 2,90 €

3,10 €

olovrant

 0,53 €

0,57 €

Večera

 1,96 €

2,08 €

Večera II

 

0,50 €

Stravná jednotka celkom

 6,80 €

7,70 €