a) Cenník služieb poskytovaných prostredníctvom celoročnej formy pobytu

v ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou

Platný od 15.07.2017

 

pdfEkonomický oprávnené náklady 2017        
pdfEkonomický oprávnené náklady 2018        
         

Služba

Prepočet

Sadzba za deň

Sadzba za týždeň

Sadzba za mesiac (30dní)

Ubytovanie

 

0,30/m2

   

Príplatok nad 10 m2 pri 1 lôžkovej

 

0,9

   

Príplatok nad 8 m2 pri 2 lôžkovej

 

0,7

   
         

1 lôžková (rozloha 12,7 m2)

(0,3*12,7+0,9)*30

   

141,30 €

2 lôžková (rozloha 17 m2 z čoho na 1 klienta pripadá 8,5 m2)

(0,3*8,5+0,7)*30

   

97,50 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za týždeň

Sadzba za mesiac (30dní)

strava

       

racionálna

 

5,7

 

171 €

diabetická

 

6,3

 

189 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za týždeň

Sadzba za mesiac (30dní)

Úschova

 

0,1

 

3,00 €

Upratovanie

 

0,3

 

9 €

Pranie

2x týždenne

 

4

16 €

Žehlenie

2x týždenne

 

1,25

5 €

Doprovod

3 €/ neobmedzene počas 1 dňa

     

Prepravná služba

0,50 €/km

     

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za týždeň

Sadzba za mesiac (30dní)

TV MINI balík  (40slovenských a českých programov)

     

5,30 €

TV Basic balík (60 programov)

     

10,80 €

Rýchl. Kanvica

     

1,20 €

Iný elektr.

     

1,00 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za týždeň

Sadzba za mesiac (30dní)

Suma úhrad za pomoc pri odkázanosti

       

VI. Stupeň

 

1,5

 

45 €

V. stupeň

 

1,2

 

36 €

IV. Stupeň

 

1

 

30 €

 

Cena celkom

Racionálna strava

Diabetická strava

1 lôžková izba

   

VI. stupeň

392,60 €

410,60 €

V. stupeň

383,60 €

401,60 €

IV. stupeň

377,60 €

395,60 €

2 lôžková izba

   

VI. stupeň

346,15 €

364,15 €

V. stupeň

337,15 €

355,15 €

IV. stupeň

331,15 €

349,15 €

 

Prepravná služba

0,50/km

Doprovod

3

 

b) Cenník služieb poskytovaných v dennom stacionári

ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou

Platný od 15.03.2018

Služba

Sadzba za deň

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 

III. - VI. stupeň odkázanosti

3,00 €

zľava pre občanov s trvalým pobytom v obci Zborov nad Bystricou od. 01. 06. 2018 - 2,00 € = 1 €/deň

strava

 

raňajky

0,90 €

desiata

0,60 €

obed

2,20 €

olovrant

0,50 €

Stravná jednotka celkom

4,20 €

Ďalšie činnosti

1 €