pdfEkonomický oprávnené náklady 2017        
pdfEkonomický oprávnené náklady 2018        
pdfEkonomicky oprávnené náklady 2019        
pdfEkonomicky oprávnené náklady 2020        
pdfEkonomicky oprávnené náklady 2021        
pdfEkonomicky oprávnené náklady 2022        

 

CENNÍK SLUŽIEB

poskytovaných prostredníctvom celoročnej formy pobytu

v ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou

Platný od 01.07.2023

Služba                                                                                        

Prepočet                                                                

Sadzba za deň                                                                          

Sadzba za mesiac  (30 dní)                                       

Ubytovanie

 

0,30/m2                                                                                      

                                                                            

Príplatok nad 10 m2 pri 1 lôžkovej

 

1,10 €

 

Príplatok nad 8 m2 pri 2 lôžkovej

 

0,90 €

 
       

1 lôžková (rozloha 12,7 m2)

(0,3*12,7+1,10)*30

 

147,30 €

2 lôžková (rozloha 17 m2 z čoho na 1 klienta pripadá 8,5 m2)

(0,3*8,5+0,9)*30

 

103,50 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za mesiac (30dní)

strava

     

racionálna

 

8,00 €

240 €

diabetická

 

9,20 €

276 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za mesiac (30dní)

Úschova

 

0,10 €

3,00 €

Upratovanie

 

0,70 €

21 €

Pranie

 

0,40 €

12 €

Žehlenie

 

0,20 €

6 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za mesiac - paušál

TV MINI balík  (40slovenských a českých programov)

   

5,30 €

TV Basic balík (60 programov)

   

10,80 €

Rýchl. Kanvica

   

3,00 €

Iný elektr.

   

2,00 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za mesiac (30dní)

Suma úhrad za pomoc pri odkázanosti

     

VI. Stupeň

 

2,10 €

63,00 €

V. stupeň

 

1,60 €

48,00 €

IV. Stupeň

 

1,30 €

39,00 €

 

Cena celkom                                                                                       

 

Racionálna strava

Sadzba za mesiac (30dní)                                                    

Diabetická strava

Sadzba za mesiac (30dní)

1 lôžková izba

                                                                                                                                                                                                                                         

VI. stupeň

 

502,60 €

538,60 €

V. stupeň

 

487,60 €

523,60 €

IV. stupeň

 

478,60 €

514,60 €

2 lôžková izba

     

VI. stupeň

 

458,80 €

494,80 €

V. stupeň

 

443,80 €

479,80 €

IV. stupeň

 

434,80 €

470,80 €

       

 

 

CENNÍK SLUŽIEB

poskytovaných v dennom stacionári

ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou

Platný od 01.07.2023

 

SLUŽBA

 

 

SADZBA                  ZA MESIAC

SADZBA                NA DEŇ

POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

III. – VI. stupeň odkázanosti

 

 

 

45 €

 

III. – VI. stupeň odkázanosti

po úľave podľa§9 článku 2 ods. 5 VZN č. 02/2023

 

 

1 až 44 €

 

Ďalšie činnosti

 

 

1 €

 

STRAVNÁ JEDNOTKA – RACIO STRAVA

 

Náklady na suroviny v €

Režijné náklady v €

Spolu v €

Spolu deň

raňajky

0,45

0,50

0,95

 

desiata

0,35

0,30

0,65

 

obed

1,60

1,85

3,45

 

olovrant

0,45

0,30

0,75

 

večera

1,20

1,00

2,20

 

Spolu

4,05

3,95

8,00

8,00 €

STRAVNÁ JEDNOTKA – DIA STRAVA

 

Náklady na suroviny v €

Režijné náklady v €

Spolu v €

Spolu deň

raňajky

0,50

0,50

1,00

 

desiata

0,40

0,30

0,70

 

obed

1,85

1,85

3,70

 

olovrant

0,50

0,30

0,80

 

večera

1,40

1,00

2,40

 

večera II

0,40

0,20

0,60

 

Spolu

5,05

4,15

9,20

9,20 €