pdfEkonomický oprávnené náklady 2017        
pdfEkonomický oprávnené náklady 2018        
         

 

a) Cenník služieb poskytovaných prostredníctvom celoročnej formy pobytu

v ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou

Platný od 01.06.2019

Služba                                                                                        

Prepočet                                                                

Sadzba za deň                                                                          

Sadzba za mesiac  (30 dní)                                       

Ubytovanie

 

0,30/m2                                                                                      

                                                                            

Príplatok nad 10 m2 pri 1 lôžkovej

 

1,00 €

 

Príplatok nad 8 m2 pri 2 lôžkovej

 

0,80 €

 
       

1 lôžková (rozloha 12,7 m2)

(0,3*12,7+1,00)*30

 

144,30 €

2 lôžková (rozloha 17 m2 z čoho na 1 klienta pripadá 8,5 m2)

(0,3*8,5+0,8)*30

 

100,50 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za mesiac (30dní)

strava

     

racionálna

 

6,10 €

183 €

diabetická

 

6,70 €

201 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za mesiac (30dní)

Úschova

 

0,10 €

3,00 €

Upratovanie

 

0,50 €

15 €

Pranie

 

0,30 €

9 €

Žehlenie

 

0,20 €

6 €

Doprovod

neobmedzene počas 1 dňa

10 €

 

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za mesiac - paušál

TV MINI balík  (40slovenských a českých programov)

   

5,30 €

TV Basic balík (60 programov)

   

10,80 €

Rýchl. Kanvica

   

3,00 €

Iný elektr.

   

2,00 €

Služba

 

Sadzba za deň

Sadzba za mesiac (30dní)

Suma úhrad za pomoc pri odkázanosti

     

VI. Stupeň

 

2,00

60 €

V. stupeň

 

1,50

45 €

IV. Stupeň

 

1,20

36 €

 

Cena celkom                                                                                       

 

Racionálna strava

Sadzba za mesiac (30dní)                                                    

Diabetická strava

Sadzba za mesiac (30dní)

1 lôžková izba

                                                                                                                                                                                                                                         

VI. stupeň

 

417,30 €

435,30 €

V. stupeň

 

402,30 €

420,30 €

IV. stupeň

 

393,30 €

411,10 €

2 lôžková izba

     

VI. stupeň

 

373,50 €

391,50 €

V. stupeň

 

358,50 €

376,50 €

IV. stupeň

 

349,50 €

367,50 €

       

DOPROVOD klienta 

10 €/ 1x

   

 

 

b) Cenník služieb poskytovaných v dennom stacionári

ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou

Platný od 01.06.2019

 

DENNÝ STACIONÁR                                                           

Služba                                                                                                                                                                                  

Sadzba za mesiac                                                                    

Sadzba za deň                                                                         

POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

   

III. – VI. stupeň odkázanosti                                                                                                                                                               

20 €

 

III. – VI. stupeň odkázanosti

po úľave podľa článku 2 ods. 5 VZN č. 01/2019

občan obce Zborov nad Bystricou

1 €

 

STRAVA

   

raňajky

 

0,90 €

desiata

 

0,60 €

obed

 

2,40 €

olovrant

 

0,50 €

Večera

 

1,70 €

Neskorá večera - diabetici

 

0,60 €

Stravná jednotka celkom

 

6,70 €

ĎALŠIE ČINNOSTI

 

1 €