DSCN1037Športové hry - Členovia klubu dôchodcov a zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Obce Zborov nad Bystricou pozvali našich seniorov na športové hry. Celé popoludnie sa nieslo v znamení súťaženia a družných rozhovorov. Bolo to veľmi pekne strávené popoludnie. Za pozvanie a pohostenie touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie pripravili.

DSCN4920Rehabilitácia - August - Na rehabilitovanie našich klientov sa taktiež nezabúda. Je potrebné každý deň cvičiť.

DSCN1054Jubilea - Ani v letnom období nezabúdame na našich seniorov a pri príležitosti ich sviatku im urobíme radosť malou sladkosťou. V mesiaci august sme mali aj jubilanta pána Hrbáčika.

DSCN1022Augustová ergoterapia - Naši seniori  aj letné dni vypĺňali prácou s papierom, prírodným materiálom a vytvárali zaujímavé dekorácie, ktoré budú skrášľovať naše zariadenie. Za zapájanie sa do celkového diania v zariadení im  ďakujeme.

DSCN1019Vystúpenie pána Scherhaufera - Piatkové augustové popoludnie prišiel našim seniorom spestriť pán Scherhaufer svojim programom. Po predvedení svojho programu si spoločne zanôtili ľudové piesne. Naši seniori mu  zaspievali piesne z nášho okolia, ale aj rôzne slovenské ľudové piesne.

DSCN4876Krepové kvety - Študentky Valéria a Helenka prišli medzi našich klientov a spoločne vyrábali krepové kvety. Pri tejto práci sa porozprávali, zaspomínali na roky mladosti a zanôtili ľudové piesne. Všetci sme si uvedomili, že aj obyčajne krepové kvety vedia ulahodiť ľudskému oku. Za spoločne strávené predpoludnie im ďakujeme.

DSCN4885Kvitnúca záhrada - Dve predpoludnia sme využili na kopanie v našej kvetinovej záhrade.  Klienti podľa svojich možnosti sa zapojili do skrášľovania okolia. Každý rozkvitnutý kvet vie potešiť svojou krásou, nielen nás, ale aj návštevníkov nášho zariadenia. Klientom, ktorí sa zapojili do tejto aktivity patrí vrelé poďakovanie.

DSCN0822„Prechádzka letnou prírodou“ - Krásny letný deň bol ako stvorený na prechádzku do malebnej prírody. Prechádzka bola spojená so zberom liečivých bylín, ktoré sme spracovali na usušenie, aby nám v chladnom zimnom období čajík pripomenul leto. Nielen byliny sme si priniesli z prechádzky, ale aj poľné kvety, ktoré skrášľujú interiér zariadenia.