DSCN4838Ergoterapia“ - Naši seniori  voľné chvíle trávili pri práci s papierom, textilom a prírodným materiálom a vytvárali zaujímavé predmety, ktoré budú skrášľovať naše zariadenie. Za ich šikovnosť im ďakujeme. Taktiež veľmi pekne pracovali v záhrade na skrášľovaní okolia.

DSCN0771“Rehabilitácia“ - Zdravotno – ošetrovateľský personál veľmi pekne rehabilitačne pracoval s pani Kynierovou, ktorá od nástupu do zariadenia robí denne veľké kroky k zlepšeniu, čo sa týka fyzickej kondície.

DSCN0779Klub dôchodcov“ - Členovia klubu dôchodcov a zväzu telesne postihnutých pozvali našich klientov na spoločné posedenie pri príležitosti 30. výročia založenia. Bolo to veľmi milé stretnutie rovesníkov, ktoré bolo obohatené spevom, hrou na hudobné nástroje a občerstvením Touto cestou sa chceme poďakovať členom menovaných organizácií za srdečne pozvanie a spestrenie všedných dni našich klientov.

DSCN4852Prednášky - „Pápežské diela“ - Prezentácia spojená s besedou s pani Bezegovou lektorkou Kysuckej knižnice v Čadci. „Ako správne užívať lieky a dodržiavať pitný režim“ - Zdravotná sestra Zuzka Zajková urobila našim klientom krátku prednášku na správneho užívania liekov a potrebnosti dodržiavania pitného režimu v tomto horúcom období .

DSCN4849Zber liečivých bylín“ - Slnečné predpoludnie nás  pozývalo na malú prechádzku do prírody, ktorú sme spojili so zberom liečivých bylín -  bázy čiernej.  Po vysušení nám uvarený čajík bude spríjemňovať  chladné jesenné a zimné dni.

DSCN4828„Zákuskománia“ - Naši klienti si pochutnávali na koláčikoch, ktoré sme im zabezpečili z cukrárne.

DSCN4809"Ergoterapia“ - Naši seniori  voľné chvíle trávili pri práci s papierom, textilom a prírodným materiálom a vytvárali zaujímavé predmety, ktoré budú skrášľovať naše zariadenie. Za ich šikovnosť im ďakujeme.

DSCN4821 „Práca v záhrade“ - Klienti sa v priebehu celého mesiaca zapájali do práce v záhrade. Sadili priesady, muškáty a rôzne druhy kvetov. Veľmi im záleží, aby prostredie nášho zariadenia po celé leto a jeseň prekvitalo. Za ich usilovnosť im patrí vrelá vďaka.