Clipboard01V mesiaci august 2021 sa naši seniori zapájali do rôznych aktivít, ktoré im priniesli nielen množstvo poznatkov, ale spríjemnili nejeden deň.

IMG 5396Brigáda v zariadení - Dňa 29.06.2021 sa konala brigáda na skrášlenie nášho okolia. Pán starosta Hlavatý zabezpečil stroje, ktoré vyrovnávali terén, taktiež pozval deviatakov ZŠ, aby prišli pomôcť. Pracovníci OÚ taktiež priložili ruku k dielu. Všetkým patrí naše veľké ĎAKUJEM. Travička bude čoskoro rásť.

IMG 4125

Práca v záhrade - Slnečné dni sme využili a podľa možnosti a schopnosti naši klienti robili v záhrade.

IMG 4054

Športové predpoludnie - Pár slnečných dní nám dovolilo, aby sme si zašportovali. Klientom pohyb na čerstvom vzduchu prospel a zlepšil im náladu.

IMG 4083

Spoločenská hra - V mesiaci máj nám počasie neprialo na prechádzky, tak sme voľné chvíle vypĺňali spoločenskými hrami.

IMG 3973

Ergoterapia - V rámci ergoterapie v našom zariadení sme spoločne s prijímateľmi sociálnej služby vyrábali výrobky z textilu, papiera a prírodného materiálu.

IMG 3948

Máj, máj zelený... - V slnečný piatok sme spoločnými silami ozdobili a stavali máj pred našim zariadením. Veľká vďaka patrí mužom z OÚ Zborov nad Bystricou, ako aj dobrovoľným hasičom z obce. Bolo to veľmi pekné spoločne prežité predpoludnie.

IMG 3521

Voľný čas - Prijímatelia sociálnej služby  s veľkou radosťou prijímajú možnosť spoločného posedia a rozhovorov.