DSCN4408Benefičný koncert pre naše zariadenie - Nedeľné popoludnie  v kultúrnom dome obecného úradu bolo venované benefícií „Kvapka pomoci“. Dobrovoľné vstupné bolo venované pre naše zariadenia na zakúpenie germicidného žiariča.

DSCN0277Návšteva primátora Krásno nad Kysucou - Primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa prišiel v predvianočnom období potešiť rodákov z Krásna a každého z nich potešil darčekom. V ich mene mu ďakujeme.

thumb DSCN0262Vianočné pásmo deti z MŠ - Detičky z MŠ pod vedením pani učiteliek si pripravili pre našich seniorov vianočné pásmo, ktoré pohladilo srdia našich seniorov.

DSCN4313Svrčinka - Podvečer na sviatok sv. Lucie navštívili naše zariadenie členky FS Svrčinka. Pásmom vianočných kolied a piesni potešili všetkých obyvateľov zariadenia.  Ich piesne sa niesli celým zariadením a preniesli našich seniorov do ich mladosti a s radosťou si s nimi zanôtili. Bol to veľmi pekne strávený predvianočný podvečer. Ďakujeme členkám tejto FS, že obetovali svoj voľný čas a spríjemnili predvianočné obdobie našim seniorom.

DSCN4302Mikuláš zo Svrčinovca - Ďakujeme pani starostke obce Svrčinovec, riaditeľke ZŠ Svrčinovec, zástupkyni ĽŠU Čadca, ako aj deťom zo ZŠ Svrčinovec, ktoré priniesli darčeky pre obyvateľky zo Svrčinovca. Priniesli nielen darčeky ale aj pásmo krásnych tónov a piesni. Potešili všetkých seniorov v našom zariadení.

DSC02236Zborovská zabíjačka - Naši seniori boli v sobotu súčasťou ukážok zborovskej zabíjačky. Ochutnali špeciality, ale hlavne stretli sa so svojimi priateľmi a pospomínali na predvianočný čas z ich mladosti. Bola to veľmi pekná akcia, pri ktorej zabudli na svoje starosti a bolesti. Ďakujeme pánovi starostovi, zamestnancom OÚ ako i poslancom obecného zastupiteľstva za peknú akciu.

DSCN0233Vianočná pošta - Džavot, smiech a pekná vianočná pošta od deti zo ZŠ v Zborove nad Bystricou boli náplňou mikulášskeho popoludnia v našom zariadení. Detičkám a pedagógom veľmi pekne ďakujeme.

DSCN4280Mikuláš zavítal aj k nám - Mikuláš, anjel a čert priniesli trocha radosti, ale aj darčekov pre našich seniorov. Mikuláš nezabudol ani na jedného z našich starkých. Ako správna trojka navštívili  a potešili aj imobilných klientov – patrí im srdečná vďaka.