2Darujte Vaše 2% dane OZ HARMÓNIA v srdci Zborova

Prispejte na zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnej služby Zariadenia pre seniorov Harmónia príspevkom 2% (3%) z Vašich daní.
Ak ste ZAMESTNANEC, tak je potrebné, aby ste dali vyplniť zamestnávateľovi formulár Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (stiahnuť tu).

Následne ako zamestnanec vypíšte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane (stiahnuť tu). Termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane  (spolu s Potvrdením o zaplatení dane je do 30.4.2023.)
SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÉ OSOBY a PRÁVNICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, vyplnia príslušnú kolónku v daňovom priznaní a doručia ho na daňový úrad do 31.3.2023. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

ĎAKUJEME!