Clipboard01

Október je mesiacom úcty k starším a ako už býva zvykom nezabudli sme poďakovať ani naším skôr narodeným klientom za vzácne dary a skúsenosti, ktoré nám každý deň odovzdávajú. Touto cestou vám chceme ešte raz popriať pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti v kruhu nás všetkých. Máme vás radi.