IMG 0682

Návšteva študentiek - Dňa 24.02.2020 nás navštívili študentky sociálnej práce, ktoré sa chceli oboznámiť s prácou sociálnych pracovníčok. Zaujímal ich život v zariadení a s veľkým záujmom sa stretli a porozprávali aj s našimi klientmi.