Uvoľňovanie po COVID-19 - Nastal čas, kedy sme sa mohli spoločne stretnúť a prehodnotiť obdobie karantény v dôsledku COVID -19. V spoločnom rozhovore sme sa zamysleli nad tým, v čom nás toto obdobie ochudobnilo a v čom nás naopak posilnilo a čo sme si začali viacej vážiť. Spoločne sme si naplánovali aktivity na nový mesiac.