IMG 1358Športové predpoludnia - Klienti sa podľa svojich možnosti a schopnosti a zdravotného stavu veľmi ochotne zapájajú do športových aktivít konaných v zariadení. Precvičujú svoje fyzické aj psychické schopnosti.