IMG 1299Ergoterapia - Naši seniori sa podľa svojich možnosti a schopnosti zapájajú v rámci ergoterapie do pracovnej aktivity, ktorou tvoria rôzne predmety na výzdobu nášho zariadenia.