IMG 1733Muzikoterapia -  Nielenže si zaspievame, ale začíname sa učiť na jednoduchých hudobných nástrojoch.