IMG 1596Oslava - Pani Oškrobaná oslávila svoje meniny v kruhu „svojej rodiny“ ako ona vola spolubývajúcich v našom zariadení. Hlavným gratulantom okrem seniorov a personálu bola však dcéra a sestra s vnučkou. Všetkým, no hlavne pani Oškrobanej patrí vrelé ďakujem.