IMG 1856Ergoterapia - Voľný čas podľa svojich schopností, možností a zdravotného stavu sa snažíme vypĺňať výrobou drobných predmetov, ktoré používame pri výzdobe zariadenia. Ďakujeme všetkým prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sa týchto činnosti zúčastňujú.