IMG 1829Športové hry - Naši seniori majú veľmi radi športové hry, ktorých sa podľa svojich schopnosti zúčastňujú, čím precvičujú jemnú, aj hrubú motoriku, ako aj svoju pamäť.