IMG 2059Pandémia ovplyvňuje náš život v zariadení - Druhá vlna COVID-19 ovplyvňuje život aj dianie v našom zariadení. Naši klienti sa nemôžu stretávať vo väčších skupinách, tak sa snažíme vytvárať priestor na terapie a spoločný kontakt.

Formou osobných rozhovorov ich chceme povzbudiť, aby neupadali do nostalgie a sociálnej izolácie. Dúfame, že táto nepriaznivá situácia, sa skoro skončí a naši seniori sa budú môcť stretnúť so svojou rodinou a priateľmi.