IMG 2641

Vianočná pošta - Deti zo školského klubu pri ZŠ Zborov nad Bystricou urobili radosť našim seniorom veselou poštou. Taktiež zamestnanci zariadenia pripravili poštu pre prijímateľov sociálnej služby. Všetkým patrí srdečne poďakovanie.