IMG 3051Koniec roka - Ukončenie roka prináša so sebou potrebu archivácie dokladov a upratanie vianočných ozdôb.