Clipboard01Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť nenásilná, spontánna a nepretržitá po celý rok, pretože oni si ju zaslúžia. Aj my v našom zariadení celoročne prejavujeme našim starším klientom úctu a náklonnosť v podobe milého slova, úsmevu, zdvorilosti, rešpektu, pozornosti, starostlivosti...

 

 

 

 

 „ Práca v záhrade “

Celý mesiac október sa pracovalo na zazimovaní záhrady.

 

„ Oslava “
Dňa 04.10.2021 sa konala oslava pri príležitosti 4. výročia otvorenia ZpS Harmónia. Bolo pripravené malé posedenie v kruhu prijímateľov so sociálnymi pracovníčkami.

 

„ Ergoterapia “
Práca s prijímateľmi bola v priebehu tohto mesiaca obmedzená v dôsledku zhoršenej situácie v súvislosti s COVID-19.

„ Očkovanie v ZpS “
Dňa 29.10.2021 sa v našom zariadení uskutočnilo očkovanie 3. dávky.

 

„ Voľný čas “

Momentky našich seniorov, ktoré sme zachytili, keď oddychovali pri posedení.

 

„ Záujmová činnosť “

Náš klient pán Jozef je vášnivý priaznivec prírody. Našiel zabudnuté mláďa sýkorky, s ktorým sa chcel pochváliť.