Clipboard01

V mesiaci február sme si spríjemňovali dni rôznymi aktivitami ako napr. modrým dňom, ovocným občerstvením, valentínskym posedením, spoločenskými hrami a podobne. Nechýbala samozrejme ani terapia a sviatky našich klientov. Nižšie ponúkame bližší popis ;-)

 

 

 

 

 

„ Cvičenie “
Telo treba precvičiť – zaspomínali sme si na spartakiádu a spoločne sme si zacvičili. Bolo to veselé predpoludnie spojené s pohybom.

 

„ Jubileá “
Pán starosta prišiel k našim jubilantom, aby im poprial všetko najlepšie a obdaril ich malým darčekom. Všetko najlepšie k jubileu.

 

„ Terapia “
Naši seniori podľa svojich možnosti a ako pandemická situácia dovolila aspoň v malej miere spoločne pracovali.

 

„ Modrý deň “
Všedné dni sme si spestrili modrým dňom. Kto mal záujem v tento deň si obliekol čím viac modrých veci na spestrenie všednosti. Bolo to krásne prežité predpoludnie.

 

„ Valentínske posedenie “
Sviatok svätého Valentína sme si spestrili spoločným posedením a rozprávaním na tému láska, priateľstvo, vzájomná úcta.

 

„ Ovocné občerstvenie “
V zimnom období je potrebné dodať chýbajúce vitamíny formou ovocia. Spoločne sme si pripravili ovocné poháre a urobili krásny deň.

 

„ Spoločenská hra “
Posedenie pri spoločenskej hre slúži na precvičenie pamäte, súťaženie a porozprávanie sa. Zdravé súťaženie prinieslo veľa úsmevných chvíľ a pekne strávené predpoludnie. Všetkým zúčastneným ďakujeme.