Clipboard01

V mesiaci november mali naši klienti množstvo zaujímavých aktivít a kultúrnych zážitkov. Nižšie ponúkame bližší popis ;-)

 

 

 

 

 

 

„Terapia“
Naši seniori sa veľmi ochotne zapájali do terapii. Podľa svojich možnosti vyrábali predmety, ktoré skrášlili zariadenie. Veľkými pomocníkmi a spoločníkmi im boli študenti zo SŠ Márie Goretti, za čo im patrí veľké ďakujem.

 

„FSk Zborovanka“
Členovia FS Zborovanka prišli medzi našich seniorov, ktorých potešili darčekmi a krásnym spevom. Rozveselili celé zariadenie – ĎAKUJEME.

 

„Sušenie ovocia“
Každoročne v jesennom období si naši seniori s veľkým elánom sušia ovocie na zimné obdobie. Nebolo tomu inač ani tento rok. Sú v tom veľmi šikovní.

 

„Veselá pošta od deti zo ŠKD“
Deti zo ŠKD Základnej školy Zborov nad Bystricou vniesli radosť a veselosť do zariadenia svojim programom a poštou pre našich seniorov. Ďakujeme za ich ochotu.

 

„103 rokov - pán Krížek“
30.11.2022 sa dožil krásnych 103 rokov pán Krížek. K jeho jubileu mu prišla blahoželať rodina, pán starosta, zamestnanci zariadenia a ostatní prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia.