DSCN0549"Hody v našom zariadení - Svätá omša“ - Nedeľné popoludnie bolo venované v našom zariadení svätej omši. Svätá omša a prijaté sviatosti boli povzbudením a posilou do ďalších dní. Vďaka patrí pánu farárovi aj ostatným prítomným, ktorí sa tejto milej slávnosti zúčastnili.

Svätá omša sa konala z príležitosti sviatku Božieho milosrdenstva, ktorému je naša kaplnka zasvätená.