DSCN0571„Stavanie mája“ - Ani nepriaznivé počasie neodradilo mužov z obecného úradu pod vedením pána Jedináka, ktorí ochotne prišli postaviť máj pred naše zariadenia. Patrí im veľké poďakovanie ako aj prednostovi OÚ p. Kormancovi, ktorý organizoval tieto práce.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Touto udalosťou vznikla v našom zariadení nová tradícia, ktorá si dúfam nájde svoje pevné miesto pri jej udržiavaní.