DSCN4827Pošta zo školského klubu ZŠ v Zborove nad Bystricou“ - Žiaci, ktorí navštevujú ŠK pri ZŠ v Zborove nad Bystricou si pre našich seniorov pripravili poštu v podobe maľovaniek. V popoludňajších hodinách navštívili naše zariadenie, zaspievali pekné piesne a odovzdali všetkým seniorom poštu. Za spestrenie všedného dňa im srdečne ďakujeme, zároveň aj pani vychovávateľkám.