IMG 0373

Ergoterapia - Klienti podľa svojich možnosti a schopnosti a zdravotného stavu sa zapájali do pracovnej terapie vykonávanej v zariadení.