Ergoterapia - PSS podľa svojich možnosti a schopnosti a zdravotného stavu sa pomaly začali zapájať do pracovnej terapie . Boli to drobné práce zamerané na úpravu interiéru aj exteriéru. Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme