Náter zábrad                lia - Veľmi peknou pracovnou činnosťou PSS bolo vykonanie očistenia a náteru zábradlia pred zariadením. Túto činnosť vykonávali s radosťou.