Pamäťové cvičenie - Predpoludnie dňa 05.06.2020 sme venovali precvičovaniu pamäte a mali sme možnosť prehodnotiť svoje schopnosti a svoju sebarealizáciu.