IMG 1069Ergoterapia - Naši seniori sa podľa svojich možnosti a schopnosti začali zapájať v rámci ergoterapie.