DSCN1355Krásne životné jubileum - "100 rokov" - Sobotné popoludnie sa nieslo v slávnostnom duchu, nakoľko náš klient nášho zariadenia pán Jozef Krížek sa dožil krásnych 100 rokov.

DSCN1268Darček pre potešenie - Pani  Murgašová vlastnoručne vyrobeným koníkom prišla obdarovať pána Kováča, aby mu spríjemnila predvianočné obdobie. Veľmi pekne jej ďakujeme v mene pána Kováča, ktorý sa darčeku veľmi potešil.

DSCN1259Prezentácia p. Bezegovej - Lektorka kysuckej knižnice v Čadci pani Bezegová si pripravila prezentáciu o košických mučeníkoch, ktorú si naši seniori pozreli a vypočuli so záujmom.

DSCN1243Spoločné chvíle s klubom dôchodcov - Členky klubu dôchodcov dnešné predpoludnie venovali našim seniorom a spoločne vyrábali vianočné pozdravy a zdobili medovníčky. Veľmi pekne im ďakujeme za krásne prežité predpoludnie.

DSCN1238Spoločné bilancovanie - Porada v našom zariadení za účasti vedúcich jednotlivých inštitúcii v obci Zborov nad Bystricou sa niesla v duchu zbilancovania spolupráce pri spoločenských a kultúrnych akciách v uplynulých 2 rokov existencie zariadenia.

DSCN5168Novembrová prechádzka - Pekný novembrový deň sme využili spoločne s našimi klientmi na prechádzku po jesennej prírode.

DSCN5152Návšteva cintorína - Novembrová návšteva cintorína, stíšenie sa a spomínanie na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Aj týmto spôsobom si naši klienti spomínajú na svojich blízkych a priateľov. 

DSCN1094„Rehabilitácia“ - Taktiež ako v iných mesiacoch, ani v októbri sme nezabúdali na rehabilitáciu našich seniorov. Rehabilitovať pomáhali zdravotno- ošetrovateľskému úseku aj sociálne pracovníčky  a študentky Zdravotnej školy Frantička z Asisi z Čadce, ktoré sú v našom zariadení na praxi. Za ich obetavý prístup im patrí naše poďakovanie