DSCN4536Ergoterapia február - 2019 - Pri pracovnej terapii chceme pochváliť našich seniorov, ktorí veľmi pekne pracovali pri úprave návlekov, pri práci s drevom – výroba ozdôb. Veľké poďakovanie patrí seniorom, ktorí začali s jarným upratovaním  na prístupovej ceste do zariadenia, ako aj s priestorom pred vstupom do zariadenia.

DSCN0431Jar sa blíži - Jar sa blíži a my sa  začíname pripravovať výsadbou semien do hrantíkov.  Keď sa oteplí budeme  predpestované sadeničky sadiť do našej záhradky.

DSCN4593Ľudová hudba - Roman Švec  - heligonkár a Peter  Csambal  - huslista z Nesluše rozospievali celé zariadenie. Svojimi piesňami pohladili dušu a vyčarili úsmev na tvárach našich seniorov.  Veľmi pekne ďakujeme za ich ochotu venovať svoj voľný čas našim seniorom.

DSCN0410Aktivity s klubom dôchodcov - Ženy z klubu dôchodcov spoločne s našimi seniormi vyrábali ozdobné predmety. Táto aktivita našich klientov zaujala a spoločne vytvorili veľmi pekné ozdôbky. Členkám klubu dôchodcov touto cestou pekne ďakujeme za čas strávený v našom zariadení.

DSCN0396Valentínske posedenie -  Valentínske  posedenie pri príležitosti sv. Valentína. Voľné rozprávanie o vzniku a význame tohto sviatku. Sviatok svätého Valentína sa začal v katolíckej cirkvi oficiálne sláviť počas pontifikátu pápeža Gelasia I., 14. februára roku 496.

DSCN4568Blahoželáme našim jubilantom - Ako každý mesiac ani tento sme nezabudli na našich jubilantov. Vo februári slávila svoje „80“- té narodeniny pani Faktorová. Všetci klienti si spoločne s ňou a jej rodinou zaspomínali, zaspievali a prežili pekné popoludnie. Za občerstvenie veľmi pekne ďakujeme rodine pani Faktorovej.

DSCN4522Kolky - Februárové predpoludnie sa nieslo v znamení športového pohybu. Naši klienti si so zanietením zahrali kolky. Zažili pri hre veľa humorných chvíľ, ktoré spestrili ich voľný čas.

DSCN4509„Predstavenie deti ZŠ“ - Žiaci našej Základnej školy v Zborove nad Bystricou si pod vedením vychovávateľky pripravili pre našich seniorov bábkové divadielko.  Divadielko si pripravili podľa bájok. Každá ukážka sa končila ponaučením. Vystúpenie žiakov sa našim seniorov veľmi páčilo a ich herecké výkony odmenili potleskom. Ďakujeme pani vychovávateľke a žiakom za pekne pripravené predstavenia.