DSCN4849Zber liečivých bylín“ - Slnečné predpoludnie nás  pozývalo na malú prechádzku do prírody, ktorú sme spojili so zberom liečivých bylín -  bázy čiernej.  Po vysušení nám uvarený čajík bude spríjemňovať  chladné jesenné a zimné dni.

DSCN4828„Zákuskománia“ - Naši klienti si pochutnávali na koláčikoch, ktoré sme im zabezpečili z cukrárne.

DSCN4809"Ergoterapia“ - Naši seniori  voľné chvíle trávili pri práci s papierom, textilom a prírodným materiálom a vytvárali zaujímavé predmety, ktoré budú skrášľovať naše zariadenie. Za ich šikovnosť im ďakujeme.

DSCN4821 „Práca v záhrade“ - Klienti sa v priebehu celého mesiaca zapájali do práce v záhrade. Sadili priesady, muškáty a rôzne druhy kvetov. Veľmi im záleží, aby prostredie nášho zariadenia po celé leto a jeseň prekvitalo. Za ich usilovnosť im patrí vrelá vďaka.

DSCN4827Pošta zo školského klubu ZŠ v Zborove nad Bystricou“ - Žiaci, ktorí navštevujú ŠK pri ZŠ v Zborove nad Bystricou si pre našich seniorov pripravili poštu v podobe maľovaniek. V popoludňajších hodinách navštívili naše zariadenie, zaspievali pekné piesne a odovzdali všetkým seniorom poštu. Za spestrenie všedného dňa im srdečne ďakujeme, zároveň aj pani vychovávateľkám.

DSCN0610Potulky Žilinským krajom -  Vďaka Františkovi Kováčovi ml. zo Starej Bystrice sa naši seniori  túlali a spoznávali krásy Žilinského kraja. Na potulkách boli sprevádzaní zamestnancami, rodinnými príslušníkmi a priateľmi zariadenia.

DSCN0592Vedomostný kvíz - Vďaka nášmu klientovi pánu Kadnárovi, ktorý pripravil vedomostný kvíz, si mali možnosť naši klienti precvičiť pamäť a oživiť svoje vedomosti. Bolo to pre nich užitočne strávené predpoludnie.

DSCN0571„Stavanie mája“ - Ani nepriaznivé počasie neodradilo mužov z obecného úradu pod vedením pána Jedináka, ktorí ochotne prišli postaviť máj pred naše zariadenia. Patrí im veľké poďakovanie ako aj prednostovi OÚ p. Kormancovi, ktorý organizoval tieto práce.