IMG 1122Piknik - Dňa 11. júna sme využili krásne slnečné predpoludnie na posedenie, pri ktorom sme si vychutnali dobre upečený špekáčik pripravený našimi šikovnými kuchárkami.

IMG 1069Ergoterapia - Naši seniori sa podľa svojich možnosti a schopnosti začali zapájať v rámci ergoterapie.

IMG 1042Voľný čas - Naši seniori postupne začínajú tráviť svoj voľný čas v skupinkách, kde sa rozprávajú, spievajú a tešia sa zo skutočnosti, že už nemusia byť izolovaní.

IMG 1035Športové predpoludnia - PSS podľa svojich možnosti a schopnosti a zdravotného stavu sa pomaly zapájajú do športových aktivít konaných v zariadení.

                Pamäťové cvičenie - Predpoludnie dňa 05.06.2020 sme venovali precvičovaniu pamäte a mali sme možnosť prehodnotiť svoje schopnosti a svoju sebarealizáciu.

                NávštevaOd 03.06.2020 sa postupne zmierňujú nariadenia a príbuzní našich seniorov majú možnosť prísť navštíviť svojich blízkych. Zatiaľ je to čas 10 – 15 minút v extérieri zariadenia za predpokladu dodržania hygienických pokynov.

                Uvoľňovanie po COVID-19 - Nastal čas, kedy sme sa mohli spoločne stretnúť a prehodnotiť obdobie karantény v dôsledku COVID -19. V spoločnom rozhovore sme sa zamysleli nad tým, v čom nás toto obdobie ochudobnilo a v čom nás naopak posilnilo a čo sme si začali viacej vážiť. Spoločne sme si naplánovali aktivity na nový mesiac.

Náter zábrad                lia - Veľmi peknou pracovnou činnosťou PSS bolo vykonanie očistenia a náteru zábradlia pred zariadením. Túto činnosť vykonávali s radosťou.