DSCN4876Krepové kvety - Študentky Valéria a Helenka prišli medzi našich klientov a spoločne vyrábali krepové kvety. Pri tejto práci sa porozprávali, zaspomínali na roky mladosti a zanôtili ľudové piesne. Všetci sme si uvedomili, že aj obyčajne krepové kvety vedia ulahodiť ľudskému oku. Za spoločne strávené predpoludnie im ďakujeme.

DSCN4885Kvitnúca záhrada - Dve predpoludnia sme využili na kopanie v našej kvetinovej záhrade.  Klienti podľa svojich možnosti sa zapojili do skrášľovania okolia. Každý rozkvitnutý kvet vie potešiť svojou krásou, nielen nás, ale aj návštevníkov nášho zariadenia. Klientom, ktorí sa zapojili do tejto aktivity patrí vrelé poďakovanie.

DSCN0822„Prechádzka letnou prírodou“ - Krásny letný deň bol ako stvorený na prechádzku do malebnej prírody. Prechádzka bola spojená so zberom liečivých bylín, ktoré sme spracovali na usušenie, aby nám v chladnom zimnom období čajík pripomenul leto. Nielen byliny sme si priniesli z prechádzky, ale aj poľné kvety, ktoré skrášľujú interiér zariadenia.

DSCN4838Ergoterapia“ - Naši seniori  voľné chvíle trávili pri práci s papierom, textilom a prírodným materiálom a vytvárali zaujímavé predmety, ktoré budú skrášľovať naše zariadenie. Za ich šikovnosť im ďakujeme. Taktiež veľmi pekne pracovali v záhrade na skrášľovaní okolia.

DSCN0771“Rehabilitácia“ - Zdravotno – ošetrovateľský personál veľmi pekne rehabilitačne pracoval s pani Kynierovou, ktorá od nástupu do zariadenia robí denne veľké kroky k zlepšeniu, čo sa týka fyzickej kondície.

DSCN0779Klub dôchodcov“ - Členovia klubu dôchodcov a zväzu telesne postihnutých pozvali našich klientov na spoločné posedenie pri príležitosti 30. výročia založenia. Bolo to veľmi milé stretnutie rovesníkov, ktoré bolo obohatené spevom, hrou na hudobné nástroje a občerstvením Touto cestou sa chceme poďakovať členom menovaných organizácií za srdečne pozvanie a spestrenie všedných dni našich klientov.

DSCN4852Prednášky - „Pápežské diela“ - Prezentácia spojená s besedou s pani Bezegovou lektorkou Kysuckej knižnice v Čadci. „Ako správne užívať lieky a dodržiavať pitný režim“ - Zdravotná sestra Zuzka Zajková urobila našim klientom krátku prednášku na správneho užívania liekov a potrebnosti dodržiavania pitného režimu v tomto horúcom období .

DSCN4849Zber liečivých bylín“ - Slnečné predpoludnie nás  pozývalo na malú prechádzku do prírody, ktorú sme spojili so zberom liečivých bylín -  bázy čiernej.  Po vysušení nám uvarený čajík bude spríjemňovať  chladné jesenné a zimné dni.