IMG 0097Návšteva primátora mesta Krásno nad Kysucou - Pán primátor Ing. Jozef Grapa navštívil našich klientov, ktorí boli obyvateľmi Krásna nad Kysucou, aby ich potešil darčekmi a milým slovom.

IMG 0054Návšteva žiakov zo ZŠ - Pani učiteľka Harnasová navštívila naše zariadenia so žiakmi ZŠ Zborov nad Bystricou, aby potešili našich seniorov svojim vystúpením.

DSCN1400Prostredníctvom projektu ,, Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok “ boli naši seniori obdarovaní ľuďmi, ktorí vo vianočnom období myslia aj na ostatných a chcú urobiť radosť.

DSCN5200Vianočná pošta - Ani deti zo školského klubu pri ZŠ v Zborove nad Bystricou nezabudli na našich seniorov a priniesli im vianočnú poštu, ktorá ich veľmi potešila.

IMG 0006Návšteva FSk Vrabčiar - Klientov nášho zariadenia prišli potešiť v predvianočnom období členovia folklórnej skupiny Vrabčiar z Krásna nad Kysucou.

DSCN1365Vianočná výzdoba - Pani Starečková so svojou sestrou prišli do nášho zariadenia, aby sme spoločne robili vianočnú výzdobu.

DSCN5191Návšteva sv. Mikuláša a jeho pomocníkov - Dňa 06. decembra 2019 navštívil naše zariadenie sv. Mikuláš s anjelom a čertom, aby rozdali darčeky pre našich klientov. Radosť a dobrá nálada vládla v celom zariadení.

DSCN1287Ergoterapia - Naši seniori novembrové dni si vypĺňali prácou s prírodným materiálom a vytvárali zaujímavé dekorácie, ktoré budú skrášľovať naše zariadenie v predvianočnom a vianočnom období. Za ich aktívnu prácu im patrí srdečne poďakovanie.