DSCN4712Príprava na veľkonočnú výstavu + pletenie korbáčov  - Predveľkonočný čas využívame pri práci s prírodným materiálom a tentokrát sme sa zamerali na výrobu výrobkov na veľkonočnú výstavu. Zároveň si naši klienti mužského pohlavia pripravovali korbáče, ktoré využijú pri nadchádzajúcej veľkej noci.

DSCN4658Ergoterapia - Veľkonočné ozdoby - Pri pracovnej terapii chceme pochváliť našich seniorov, ktorí veľmi pekne pracovali pri výrobe veľkonočných ozdôb. Šikovnosť prejavili pri práci s papierom, textilom, motúzom, bavlnkou a iným prírodným materiálom. Výsledkom ich šikovnosti sú pekné veľkonočné dekorácie.

DSCN0447Kulinoterapia - Naše klientky využívajú svoj voľný čas aj kulinoterapiou a pripravili chutné jednohúbky.

DSCN4691„Poľovnícka výstava“ - Klienti nášho zariadenia si boli pozrieť výstavu poľovníckych trofejí, ktorá bola nainštalovaná v kultúrnom dome obce Zborov nad Bystricou. Mesiac marec patrí poľovníckym organizáciám na usporadúvanie takýchto tradičných chovateľských prehliadok. Na základe predložených trofejí sa posudzuje správnosť chovateľských zásahov do populácii poľovnej zveri. Ozajstní poľovníci sa však líšia od obyčajných lovcov práve tým, že si ctia tradície, dodržujú zvyky, ale hlavne odkaz svätého Huberta, patróna poľovníkov, a to: „Zver najskôr chrániť, starať sa o ňu a až tak ju loviť".

DSCN4668"Upratovanie" - Naši klienti trávia svoj čas aj ergo-terapiou a tentokrát sa venovali upratovaniu presklených skriniek a ukladaniu kníh.

DSCN4631„Fašiangy - Turoň“- Členovia FS Zborovanka so spoluúčasťou zamestnancov obecného úradu priniesli  do nášho zariadenia radosť, veselosť a hudbu, ktorá neodmysliteľné patrí k fašiangom. Spoločne strávili pekné popoludnie posledného fašiangového dňa. Všetkým zúčastneným sa chceme touto cestou poďakovať.

DSCN4549Rehabilitačné cvičenia - Jeden deň v týždni je venovaný rehabilitačnému cvičeniu seniorov pod odborným dohľadom rehabilitačnej pracovníčky.

DSCN4537Ručné práce - spríjemnia voľné chvíle - Šikovnosť našich klientov sa prejavila aj pri ručných prácach – výroba rôznych ozdôb z dreva, textilu a papiera.