Malé predzáhradky - Naši PSS pokiaľ im to zdravotný stav dovolí si vysádzajú a skrášľujú priestor pred balkónmi svojich izieb. Je to veľmi prospešná a užitočná činnosť, na ktorú bo naučení vo svojich domovoch.

                Ergoterapia - PSS podľa svojich možnosti a schopnosti a zdravotného stavu sa pomaly začali zapájať do pracovnej terapie . Boli to drobné práce zamerané na úpravu interiéru aj exteriéru. Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme

                Odovzdanie MY Kysuckých novín - Členovia hudobnej skupiny KOMA prišli dňa 20.05.2020 pred naše zariadenia, aby odovzdali našim seniorov My Kysucké noviny. Potešili tak klientov, ktorí si mali možnosť prečítať zaujímavosti z Kysúc.

                Sadenie muškátov - Dňa 11.05.2020 sme si spoločnými silami vysadili muškáty na skrášlenie našich okien a balkónov.

IMG 0698

Blahoželanie jubilantom - V mesiaci február sme oslávili dve veľmi pekné jubileá. Dve naše klientky p. Koňuchová a pani Štrbáková sa dožili krásnych 80 rokov.

IMG 0373

Ergoterapia - Klienti podľa svojich možnosti a schopnosti a zdravotného stavu sa zapájali do pracovnej terapie vykonávanej v zariadení.

IMG 0764

Obchôdzka s Turvoňom - Posledný fašiangový deň ako býva zvykom naše zariadenie navštívili členovia folklórnej skupiny Zborovanka spoločne s pracovníkmi OÚ Zborov nad Bystricou s „ Turvoňom. “

IMG 0682

Návšteva študentiek - Dňa 24.02.2020 nás navštívili študentky sociálnej práce, ktoré sa chceli oboznámiť s prácou sociálnych pracovníčok. Zaujímal ich život v zariadení a s veľkým záujmom sa stretli a porozprávali aj s našimi klientmi.