IMG 0354

Precvičovanie motoriky - Klienti pomocou urobených pomôcok precvičujú pravidelne jemnú motoriku rúk.

IMG 0141Vianočný zázrak - Naše zariadenie sa zapojilo do veľmi pekného projektu „Vianočný zázrak“.  

IMG 0246Vianočný koncert - V tomto predvianočnom období nás navštívila sestra po zosnulom klientovi pánovi Šadibolovi pani Třeštíková so svojou rodinou, aby sprostredkovali vianočný koncert.

IMG 0168Kultúrny program študentov - Študenti zdravotníckej školy sv. Františka z Asisi v Čadci, ktorí boli na praxi v našom zariadení sa s našimi klientmi rozlúčili veľmi pekným kultúrnym programom.

DSCN5215Návšteva detí z MŠ - Pani učiteľka Fojtíková spolu s deťmi MŠ v Zborove nad Bystricou navštívili naše zariadenie, aby svojimi krásnymi piesňami a básničkami urobili radosť celému zariadeniu.

IMG 0097Návšteva primátora mesta Krásno nad Kysucou - Pán primátor Ing. Jozef Grapa navštívil našich klientov, ktorí boli obyvateľmi Krásna nad Kysucou, aby ich potešil darčekmi a milým slovom.

IMG 0054Návšteva žiakov zo ZŠ - Pani učiteľka Harnasová navštívila naše zariadenia so žiakmi ZŠ Zborov nad Bystricou, aby potešili našich seniorov svojim vystúpením.

DSCN1400Prostredníctvom projektu ,, Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok “ boli naši seniori obdarovaní ľuďmi, ktorí vo vianočnom období myslia aj na ostatných a chcú urobiť radosť.