IMG 3948

Máj, máj zelený... - V slnečný piatok sme spoločnými silami ozdobili a stavali máj pred našim zariadením. Veľká vďaka patrí mužom z OÚ Zborov nad Bystricou, ako aj dobrovoľným hasičom z obce. Bolo to veľmi pekné spoločne prežité predpoludnie.

IMG 3521

Voľný čas - Prijímatelia sociálnej služby  s veľkou radosťou prijímajú možnosť spoločného posedia a rozhovorov.

IMG 3516

Veľká noc - Naši klienti prežili Veľkú noc v obmedzenom režime.

IMG 3583Ergoterapia - Ergoterapia v našom zariadení sa pomaly dostáva do normálnych koľají. Prijímatelia sociálnej služby s veľkou radosťou začali vyrábať predmety, ktoré budú skrášľovať zariadenie. Za ich usilovnosť im patrí vrelé poďakovanie.

IMG 3562

Spoločná modlitba - Spoločné modlitby v našej kaplnke dodávajú silu prekonávať izolovanosť klientov.

IMG 3299Príprava na jar - Marec je mesiac, kedy sa treba začať pripravovať na jar. Naši klienti si presádzali kvety a robili malé úpravy v záhrade.

IMG 3468Veľká noc - Naši klienti si aspoň v skromnosti vyzdobili priestor zariadenia.

IMG 3289Ergoterapia - Len veľmi pomaly a za dodržania prísnych hygienických podmienok sa začalo s ergoterapiou prijímateľov sociálnej služby.