DSCN1186„Nezábudka v našom zariadení“ - Členovia detskej folklórnej skupiny Nezábudka prišli dnes podvečer, aby svojim pekným vystúpením vzdali úctu a poďakovanie našim seniorom.

DSCN1178Žiaci prejavili úctu“ - Žiaci zo ZŠ Zborov nad Bystricou pod vedením pani učiteliek prišli medzi našich seniorov, aby im svojím vystúpením prejavili úctu.  Október je mesiac, kedy s viac ako inokedy prejavujeme našim seniorov úctu a poďakovanie za celoživotné úsilie a prácu. Nemali by sme však na nich zabúdať po celý rok.

DSCN5060„Vrabčiar z Krásna nad Kysucou“ - Členky folklórnej skupiny Vrabčiar z Krásna nad Kysucou prišli do nášho zariadenia, aby pri príležitosti mesiaca úcty k starším potešili našich seniorov. Ich vystúpenie potešilo všetkých našich klientov, ktorí si spoločne s členkami skupiny aj zanôtili a prežili tak pekné októbrové popoludnie . Patrí im za to naše srdečne poďakovanie.

DSCN1103Ruženec“ - Naši klienti sa zúčastnili celosvetovej akcie modlenia svätého ruženca. Tento ruženec sa v kostole modlili deti zo ZŠ Zborov nad Bystricou spoločne z obyvateľmi našej obce.

DSCN1088„Jesenná prechádzka“ - Pekné jesenné počasie sme využili na prechádzku jesennou prírodou. Po malej prechádzke sme si dopriali malé zastavenie v cukrárni a pochutnali si dobrom koláčiku a kávičke.

DSCN5009„Životné jubileum“ - V mesiaci október sa dožil životného jubilea p. Rudolf Šulgan a zároveň sme si uctili aj všetkých meninových oslávencov.

DSCN4979Ergoterapia - Naši seniori  končiace letné dni vypĺňali prácou v záhrade, prácou s prírodným materiálom a vytvárali zaujímavé dekorácie, ktoré budú skrášľovať naše zariadenie. Za ochotu pracovať na skrášľovaní priestorov zariadenia  im ďakujeme.

DSCN4992Sakrálna tvorba Vincenta Hložníka - Lektorka Kysuckej knižnice v Čadci pani Bezegová si na dnešné predpoludnie pripravila videoprezentáciu so  zameraním na sakrálnu tvorbu Vincenta Hložníka. Naši seniori si so záujmom vypočuli a pozreli jej prednášku. Za spestrenie dňa jej ďakujeme.