IMG 2510Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok - Ľudia s dobrým srdiečkom urobili našim seniorom radosť a obdarovali ich baličkami, v ktorých bola okrem iného ukrytá láska a srdečnosť. Veľké ďakujem patrí všetkým ľuďom dobrej vôle.

IMG 2223Blížia sa Vianoce - Naši seniori toto nepriaznivé obdobie prežívajú so smútkom, nakoľko sa nemôžu stretávať so svojou rodinou. Trocha radosti im prinášajú chvíle počas ktorých sa pripravujú na Vianoce a skrášľujú celé zariadenia. Táto činnosť im pomáha zabudnúť na starosti a bolesti.

IMG 2223

Mikuláš v našom zariadení - Predvianočné obdobie prišiel spríjemniť do nášho zariadenia svojou prítomnosťou a baličkami sv. Mikuláš. Naši seniori sa potešili a prežili pekné predpoludnie. Ďakujeme!

IMG 2059Pandémia ovplyvňuje náš život v zariadení - Druhá vlna COVID-19 ovplyvňuje život aj dianie v našom zariadení. Naši klienti sa nemôžu stretávať vo väčších skupinách, tak sa snažíme vytvárať priestor na terapie a spoločný kontakt.

IMG 1869Voľný čas - Voľný čas naši seniori radi trávia pri spoločnom posedení na slniečku, kde sa spoločne porozprávajú, zaspomínajú a zaspievajú si.

IMG 1829Športové hry - Naši seniori majú veľmi radi športové hry, ktorých sa podľa svojich schopnosti zúčastňujú, čím precvičujú jemnú, aj hrubú motoriku, ako aj svoju pamäť.

IMG 1842Naše okolie - Prijímatelia sociálnych služieb sa podľa svojich možnosti zapájajú do drobných prác pri skrášľovaní nášho okolia. Patrí im veľké Ďakujem.

IMG 1856Ergoterapia - Voľný čas podľa svojich schopností, možností a zdravotného stavu sa snažíme vypĺňať výrobou drobných predmetov, ktoré používame pri výzdobe zariadenia. Ďakujeme všetkým prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sa týchto činnosti zúčastňujú.