DSCN1243Spoločné chvíle s klubom dôchodcov - Členky klubu dôchodcov dnešné predpoludnie venovali našim seniorom a spoločne vyrábali vianočné pozdravy a zdobili medovníčky. Veľmi pekne im ďakujeme za krásne prežité predpoludnie.

DSCN1238Spoločné bilancovanie - Porada v našom zariadení za účasti vedúcich jednotlivých inštitúcii v obci Zborov nad Bystricou sa niesla v duchu zbilancovania spolupráce pri spoločenských a kultúrnych akciách v uplynulých 2 rokov existencie zariadenia.

DSCN5168Novembrová prechádzka - Pekný novembrový deň sme využili spoločne s našimi klientmi na prechádzku po jesennej prírode.

DSCN5152Návšteva cintorína - Novembrová návšteva cintorína, stíšenie sa a spomínanie na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Aj týmto spôsobom si naši klienti spomínajú na svojich blízkych a priateľov. 

DSCN1094„Rehabilitácia“ - Taktiež ako v iných mesiacoch, ani v októbri sme nezabúdali na rehabilitáciu našich seniorov. Rehabilitovať pomáhali zdravotno- ošetrovateľskému úseku aj sociálne pracovníčky  a študentky Zdravotnej školy Frantička z Asisi z Čadce, ktoré sú v našom zariadení na praxi. Za ich obetavý prístup im patrí naše poďakovanie

DSCN5125"Jesenné potulky“ - Posledné lúče jesenného slnka sme využili na jesenné potulky krásnou kysuckou prírodou. Vďaka sponzorom sme mohli zobrať našich seniorov na malý jesenný výlet.

DSC03865„Deň otvorených dverí - 2 ročník“ - Nedeľné popoludnie patrilo už druhému ročníku Dňa otvorených dverí pri príležitosti existencie  nášho zariadenia.

DSCN1186„Nezábudka v našom zariadení“ - Členovia detskej folklórnej skupiny Nezábudka prišli dnes podvečer, aby svojim pekným vystúpením vzdali úctu a poďakovanie našim seniorom.